Serveis Especials

Serveis Especials

Els Serveis Especials del SEM els conformen dues unitats:

La Unitat de Intervenció i Suport (UIS)

La Unitat de Intervenció i Suport (UIS), amb àmbit d'actuació en tota Catalunya, és l'encarregada de planificar i executar tots els procediments operatius vinculats a l'aplicació dels plans d'emergència en l'àmbit local, autonòmic i estatal, mantenint un vincle amb la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya i, de manera transversal, amb les estructures territorials.

La UIS realitza serveis protocol·litzats amb les unitats especials del Cos de Mossos d'Esquadra (Brigada Mòbil, GEI i TEDAX), col·laborant també amb altres unitats de la Policia Local. En situacions d'emergència, els equips de Serveis Especials donen suport com a segona resposta als equips territorials que intervenen en la primera fase, amb l'objectiu de mantenir durant el temps necessari la cobertura sanitària en el lloc de l'incident.

Com a unitat operativa, és autònoma i disposa de l'equipament i material adient per afrontar diferents situacions d'emergència en condicions adverses i de manera perllongada. La formació del personal està orientada a l'especialització d'acord amb la tipologia dels serveis que realitzen. El maneig i coneixement dels sistemes de transmissions, material de catàstrofes, medicina tàctica i adaptació al medi són la base per al desenvolupament de l'activitat. A més, personal de la unitat ha participat també en missions d'ajut humanitari.

Dins de l'àmbit de les emergències extraordinàries, s'encarrega de la utilització dels mitjans per fer front al Risc Nuclear, Biològic i Químic (RNBQ), disposant d'una estació de descontaminació massiva dissenyada per proporcionar una descontaminació primària efectiva i ràpida en una situació d'emergència a un gran nombre de víctimes que han estat exposades a agents contaminants perillosos (150 víctimes ambulatòries i 20 assistides per hora) amb una descontaminació estàndard de ¾ minuts por persona.

L'estació atén els principis indispensables de ràpida instal·lació, manipulació i connexió de tots els seus elements i el personal especialitzat en el seu funcionament disposa dels equips de protecció individual homologats (EPI nivell I, II, III i ERA), així com de l'entrenament i pràctica per garantir la seguretat i eficàcia en qualsevol intervenció.

 • U.I.S. Jornades i assistències en servei ordinari - Imatge
 • U.I.S. Unitats i professionals - Imatge
 • U.I.S. Dispositius Realitzats - Imatge
 • U.I.S. Assistències realitzades en els serveis - Imatge
 • U.I.S. Activitat - Imatge
 • U.I.S. Activitat Comparativa 2015-2016 - Imatge

La Unitat de Mitjans Aeris (UMA)

La Unitat de Mitjans Aeris (UMA) està constituïda pels quatre helicòpters amb les seves tripulacions aèries i sanitàries que donen servei a tot el territori de Catalunya. Amb bases ubicades a Sant Cugat del Vallès, Girona, Móra d'Ebre i Tremp, es realitzen serveis primaris donant resposta a les emergències en què, per isòcrona o per la dificultat d'accessibilitat, fan de l'helicòpter el mitjà més adient.

L'objectiu principal d'aquesta unitat és el d'apropar un equip mèdic al pacient en el mínim temps possible, així com la realització de trasllats secundaris i interhospitalaris.

Un total de 18 pilots i 54 professionals sanitaris (metges i diplomats en infermeria), confguren les tripulacions que donen servei entre l'orto i l'ocàs els 365 dies de l'any. La gestió d'aquests mitjans durant el servei es realitza des de la taula de coordinació de vol ubicada a la Central de Coordinació Sanitària del SEM.

Dos professionals per torn realitzen les tasques de coordinador de vol, facilitant l'operativa dels helicòpters, des de l'enlairament a l'aterratge, gestionant tota l'operativa del servei i dels diferents plans de vol de cada aeronau. Els deu professionals de l'equip de coordinació de vol han rebut formació específica sobre gestió de mitjans aeris i aspectes i legislació aeronàutica.

 • U.M.A. Total intervencions, serveis nuls i hores de vol de 2012-2016 - Imatge
 • U.M.A. Total intervencions, serveis nuls i hores de vol - Imatge
 • U.M.A. Tipologia de serveis - Imatge
 • U.M.A. Tipus intervenció per bases - Imatge
 • U.M.A. Hores de vol i inoperativitat per bases - Imatge
 • U.M.A. Comparatiu activacions primaries 2015- 2016 - Imatge
 • U.M.A. Comparatiu activacions interhospitalaries 2015 - 2016 - Imatge
 • U.M.A. Comparatiu hores de vol 2015 - 2016 - Imatge

Continguts