Els professionals del SEM

Els professionals del SEM

La plantilla del SEM està formada per 706 professionals. El personal sanitari, és a dir, metges i metgesses, infermers i infermeres i Tècnics en Emergències Sanitàries (TES), representen el 83% de la plantilla total. La vessant assistencial es divideix entre els professionals que treballen a les Centrals de Coordinació Sanitària (21%) i el personal assistencial i de Serveis Especials, que representa el 62% del total dels efectius. Pel que fa a l’administració, direcció i comandaments, aquests treballadors representen el 17% de la plantilla total.

Categories Professionals (% Per tipus de plantilla)

Continguts