Pràctiques

Pràctiques

Any rere any, va augmentant el nombre d’alumnes que fan pràctiques a les unitats assistencials del SEM i a la Central de Coordinació Sanitària del SEM.

Procedència dels alumnes

 

Perfil dels tutors

 

Continguts