La Formació i el coneixement al SEM

La Formació i el coneixement al SEM

La formació continuada dels professionals del SEM és l’activitat central de la unitat de Formació, amb el compromís d’oferir les hores de formació recollides al conveni col·lectiu. Entre gener i desembre de 2017, s’han programat 627 accions formatives, on s’han inclòs activitats de formació continuada per a tots els perfils laborals. En destaca la formació relacionada amb la principal activitat del SEM, l’assistencial, amb quasi el 70% de les accions, de les quals el 32% corresponen a sessions clíniques d’actualització.

Al llarg del 2017 s’han publicitat accions per un total de 5.335 hores lectives, que han representat 7.895 places d’alumnes, en els diferents formats d’accions formatives. S’han assignat el 78,3% de les places ofertades (6.185) i s’ha format a un total de 4.905 professionals.

Un cop assignades les places a les diferents accions, el resultat final d’assistents ha comportat un absentisme del 20,69%. L’absentisme es defineix com aquelles persones que, un cop assignades a l’acció formativa, no l’han realitzat sense avís previ o havent avisat en menys de 72 hores de l’inici de l’acció.

Valoració qualitativa de les accions formatives

Un cop finalitzada l’acció formativa, es realitzen enquestes de satisfacció als alumnes. Existeixen dos models d’enquestes: la pròpia del SEM i la creada per la Fundación Estatal para la Formació en el Empleo (FUNDAE).

Ambdues, tenen com a valor màxim 4 i mínim 1.

El promig obtingut és de 3,56/4 (en les formacions realitzades aquest semestre)

La valoració de 4, s’ha obtingut en 23 accions formatives:

Han obtingut una puntuació >3,85 un total de 29 accions formatives.

Els 5 cursos amb la valoració més baixa han estat:

Continguts