Activitat 061 Catsalut Respon

El telèfon de salut de Catalunya

El 061 CatSalut Respon és el telèfon de salut de Catalunya, on s'han d'adreçar totes aquelles persones que tinguin un dubte o problema de salut. Fàcil de recordar, de ràpid accés i de baix cost, és un telèfon que funciona les 24 hores i els 365 dies de l'any. Amb més de 200 professionals de la salut, entre metges, infermers i teleoperadors, és la suma de dos serveis (Sanitat Respon i 061). Posat en marxa a final de 2012, s'ha consolidat com una plataforma multicanal i com a porta d'entrada al sistema de salut amb accés telefònic, web, correu electrònic, app o xat.

L'objectiu d'aquest servei és el d'apropar la salut al ciutadà, modulant l'entrada al sistema de salut, resolent problemes i dubtes sanitaris, acompanyant-lo durant el seu procés d'atenció i contribuint a la continuïtat assistencial.

Gràcies a la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3), els professionals del 061 accedeixen a la informació sanitària per tal de resoldre el problema de salut que indica el ciutadà. En cas necessari, s'activa el recurs més adient segons la simptomatologia referida, ja sigui un metge a domicili, una ambulància o un helicòpter medicalitzat.

La tendència general de la Central de Coordinació Sanitària, és anar incrementat progressivament l'obtenció de CIP i la lectura i publicació a la HC3 de l'activitat generada tal com mostren les dades del gràfic i la taula següents:

 • Percentatge d'incidents amb CIP identificat - Imatge
 • Total informes d'assistència publicats i lectures a l'HC3 - Imatge
 • Taula general de l'activitat durant el 2016 - Imatge
 • Gràfic general de l'activitat durant el 2016 - Imatge

QUADRE DE COMANDAMENT · ACTIVITAT GENERAL

 • Acumulat Gener - Desembre - Imatge
 • Evolució d'incidents - Imatge
 • Dades de l'evolució % d'incidents sense mobilitat de recurs respecte el total incidents - Imatge
 • Incidents sense mobilitat de recurs per tipus de resposta - Imatge
 • Evolució dels incidents atesos per cada 1000 habitants (raó d'incidents) - Imatge
 • Pes per territori - Imatge

 

En la resolució telefònica, en destaca l'augment de la consulta sanitària urgent.

Cartera de Serveis del 061 CatSalut Respon

 • Atenció i coordinació d'urgències i emergències - PDF
 • Consultes sanitàries no urgents - PDF
 • Seguiment de pacients - PDF
 • Gestió administrativa - PDF

Continguts