Activitat Transport Sanitari No Urgent

Activitat Transport Sanitari No Urgent

A Catalunya, el Sistema d’Emergències Mèdiques realitza la gestió del trasllat de persones malaltes o accidentades que, per impossibilitat física o altres causes exclusivament clíniques, no poden utilitzar transport ordinari per desplaçar-se a rebre assistència sanitària a un centre, servei o establiment sanitari, o per desplaçar-se al seu domicili després de rebre l’atenció sanitària, en el supòsit de persistir les causes que justifiquin la seva necessitat.

És el metge/ssa, infermer/a o fisioterapeuta qui prescriu aquest servei.

Les empreses de Transport Sanitari No Urgent (TSNU) únicament gestionen les peticions d’aquests professionals.

Existeixen dos tipus de TSNU: el col·lectiu, és el que es prescriu per defecte, com a primera opció, i l’individual, que només es realitza quan hi ha una indicació justificada del professional sanitari responsable.

És el metge/ssa, infermer/a o fisioterapeuta qui prescriu si és necessari que un pacient vagi o no acompanyat i els pacients menors de 16 anys SEMPRE han d’anar acompanyats.

En quant al temps de realització d’aquests serveis, els trasllats programats: són els trasllats previstos, planificats i/o repetits en el temps (com una programació de diàlisi, radioteràpia, etc.).

Els trasllats no programats, són els puntuals en el temps, generats per altes hospities alàri retorns de proves diagnòstiques a un altre centre.

La resposta d’aquests serveis no és immediata i requereix d’un temps d’espera estipulat en un màxim de 2 hores, a comptar des de la seva sol·licitud. Queden exclosos d’aquest servei els vehicles de Transport Sanitari Urgent (Emergències Mèdiques).

L’any 2015 el CatSalut va adjudicar un nou concurs de Transport Sanitari a Catalunya, que englobava tant el Transport Sanitari Urgent (TSU) com el TSNU i va encarregar la gestió d’aquesta contractació al SEM.

Al llarg de l’any 2016, es va desenvolupar la plataforma tecnològica de gestió del servei de TSNU (PANDORA) i, des del dia 1 de gener de 2017, SEM assumeix l’encàrrec de gestió fet pel CatSalut pel que fa al servei de TSNU.

Paral·lelament, el CatSalut conjuntament amb el SEM, va elaborar i publicar una nova instrucció de Transport Sanitari que regula la prestació d’aquest servei.

Activitat del Transport Sanitari No Urgent (TSNU)

Aquest 2017, s’han realitzat 2.500.287 serveis de TSNU.

D’aquests

  • TSNU programat: 1.713.767 (68,54%)
  • TSNU no programat: 770.933 (30,83%)
  • N/A: 15.587 (0,62%)

Clicant aquí accediu al tauler de control, on s’hi troben tots els detalls per Regions Sanitàries i per tipologia de servei (per tal que es linki a la versió on-line):

Accès al tauler de control:

Continguts