Presentació del President del SEM

Tinc de nou l'oportunitat de presentar-vos, des de la presidència del Sistema d'Emergències Mèdiques, la memòria anual que dóna a conèixer l'organització i l'activitat que els seus professionals duen a terme.

L'atenció directa que donem als ciutadans és part de la gran tasca que té encomanada aquesta empresa, dedicada a les emergències i a les urgències mèdiques del nostre país, cada vegada més integrada i coordinada amb la xarxa sanitària i amb tots els sectors de l'emergència, i amb més capacitat assistencial proactiva i reactiva.

La nova orientació del CatSalut, ara que es compleixen 25 anys de la seva posada en marxa, va més enllà de la seva configuració com a asseguradora pública i vol ser el nucli o palanca de canvi del Sistema Nacional de Salut, que garanteixi la universalitat real del sistema i l'accés equitatiu als serveis sanitaris, tot incorporant els professionals en la seva planificació operativa territorial.

En aquest sentit, aquest 2016 hem treballat en les bases del que ha de ser el Pla Nacional d'Urgències de Catalunya, que vol assegurar una atenció continuada i urgent, equitativa i de qualitat, adaptada a les necessitats de salut de les persones a través d'una xarxa d'atenció integrada, accessible i resolutiva, liderada per professionals, i que situï el ciutadà al centre del sistema.

El PLANUC definirà el model d'urgències de futur a tot el territori. Aquest, tindrà en compte tots els àmbits d'atenció, amb un paper rellevant per part del SEM, que està present al grup d'experts, format per més de 40 professionals vinculats a l'atenció urgent i continuada. Així mateix, l'empresa també està participant en la definició dels criteris d'ordenació de la xarxa d'atenció continuada i urgent amb representants del món local, proveïdors, entitats de pacients, associacions de veïns i d'usuaris, a través de grups focals amb professionals del SEM per a l'avaluació del transport sanitari integrat.

La memòria que presento a continuació és un resum dels fets més rellevants de l'activitat d'aquesta empresa al llarg del 2016, en totes les seves vessants.

Sr. David Elvira
President del SEM

Continguts