Introducció i objectius

El SEM és l’empresa pública encarregada de gestionar i donar resposta a les demandes d’assistència d’urgència i emergència sanitària extrahospitalària a Catalunya, rebudes a través del telèfon d’emergències únic 112. També s’encarrega d’oferir informació sanitària telefònica i consells de salut, mitjançant el telèfon 061 CatSalut Respon, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

El SEM vetlla pel treball en xarxa amb la resta d’organismes del sistema de salut de Catalunya. Per tal de garantir l’equitat, cal integrar en la gestió aquelles diferències que li permetin una major eficiència i la prestació d’un servei de millor qualitat.

Amb aquest document volem donar a conèixer a la població, als professionals de la salut i a totes aquelles persones interessades, l’esforç dels professionals del SEM que diàriament realitzen una tasca exemplar dins d’aquesta empresa.

Continguts