La formació i el coneixement del SEM

L’any 2015 ha suposat una continuïtat respecte l’estratègia de consolidar un projecte de formació continuada dels treballadors del SEM. No obstant, aquest exercici ha vingut marcat per la necessitat de realitzar tot un seguit d’accions formatives vinculades al concurs del Transport Sanitari Urgent (TSU), bàsicament tallers relacionats amb els nous equipaments de les ambulàncies.

Continguts