Dades d’activitat

L’any 2015 el 061 CatSalut Respon va rebre 1.869.821 alertes, amb una mitjana de 5.123 alertes al dia. Aquestes corresponen a 1.388.152 incidents, amb una mitjana de 3.803 incidents diaris.

El 40,2% dels incidents (558.090 casos) es van resoldre telefònicament (un 42% amb informació de salut, un 41% amb consell sanitari, un 16% es van redireccionar dins el sistema de salut i un 1% en altres conceptes) i el 59,8% dels incidents (830.062 casos) van requerir la mobilització d’almenys un recurs.

Pel que fa als incidents amb prioritat 0 (risc vital), en el 88,8% dels casos han transcorregut menys de 20 minuts entre l’alerta i l’arribada del primer recurs.

Continguts