Ciutadania i societat

Unitat d'Atenció al Ciutadà

Integrada a l’àrea de Desenvolupament Corporatiu, la Unitat d’Atenció al Ciutadà és una unitat funcional que manté diferents vies de comunicació entre el ciutadà, l’empresa i altres institucions. Tot i que majoritàriament la procedència de la sollicitud és del ciutadà, també prové d’altres empreses o institucions, com el Departament de Salut, el Síndic de Greuges, CatSalut, ajuntaments o altres proveïdors.

Comunicació, imatge i protocol

La comunicació, imatge i protocol del SEM es gestionen coordinadament des de la Unitat que duu aquest mateix nom.

D’aquesta manera es vetlla per assegurar els canals i la correcta comunicació tant externa com interna, mantenir i fomentar les relacions institucionals; així com la organització d’actes i visites de diferents entitats i organitzacions, la participació en fires i col·laboracions amb altres empreses del sector; les relacions amb els mitjans de comunicació; i el manteniment i la correcta difusió de la imatge de l’empresa, que duu implícita la dels seus valors.

Continguts