061 CatSalut Respon

El telèfon de salut de Catalunya

El 061 CatSalut Respon és el telèfon de salut de Catalunya, on s’han d’adreçar totes aquelles persones que tinguin un dubte o problema de salut. Fàcil de recordar, de ràpid accés i de baix cost, és un telèfon que funciona les 24 hores i els 365 dies de l’any. Amb més de 200 professionals de la salut, entre metges, infermers i teleoperadors, és la suma de dos serveis (Sanitat Respon i 061). Posat en marxa a final de 2012, s’ha consolidat com una plataforma multicanal i com a porta d’entrada al sistema de salut amb accés telefònic, web, correu electrònic, app o xat.

L’objectiu d’aquest servei és el d’apropar la salut al ciutadà, modulant l’entrada al sistema de salut, resolent problemes i dubtes sanitaris, acompanyant-lo durant el seu procés d’atenció i contribuint a la continuïtat assistencial.

L’eina que fa possible aquest acompanyament i que facilita la continuïtat és la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3), que permet la comunicació entre tots els agents de salut del sistema i que el 061 CatSalut Respon ja està utilitzant.

El 061 CatSalut Respon utilitza tots els canals d’interacció disponibles entre el ciutadà, els professionals i el sistema sanitari per tal de: facilitar els processos assistencials; dotar-los de major agilitat i capacitat resolutiva; posar a disposició dels ciutadans un servei que els permet estar informats i ser proactius pel que fa a la cura i la corresponsabilitat de la seva pròpia salut; i dotar de contingut el que s’anomena model d’atenció no presencial.

Continguts