Accions i projectes 2015

Concurs transport sanitari integrat

Aquest 2015, el CatSalut ha realitzat un concurs públic per tal d’adjudicar el servei de Transport Sanitari a Catalunya, en consonància amb la finalització de l’anterior contracte adjudicat l’any 2006.

Amb la posada en marxa d’aquest concurs, el Sistema d’Emergències Mèdiques passa a encarregar-se de centralitzar la gestió de tot el transport sanitari públic de Catalunya, fins ara coordinat entre el CatSalut (per al transport no urgent) i el SEM (per al transport urgent), amb l’objectiu de millorar la coordinació de les dues modalitats de transport, l’ús dels recursos i la gestió dels mateixos.

El concurs de Transport Sanitari Integrat replanteja els recursos disponibles en funció de les necessitats i els fluxos sanitaris de cada territori. Inclou, com a novetat, la priorització de l’assistència als pacients in situ sobre el trasllat dels mateixos, amb la incorporació de nous Vehicles d’Intervenció Ràpida (VIR). Els VIR, que no efectuen trasllats, són turismes més àgils que les ambulàncies convencionals i estan integrats per un metge i un TES. Estan situats estratègicament a tot el territori, amb la finalitat d’oferir una primera valoració de l’estat del pacient així com dels recursos necessaris a desplegar per fer front a l’incident.

El VIR ha estat en funcionament a la ciutat de Barcelona vuit mesos abans de la posada en marxa del nou concurs, mostrant uns resultats òptims en l’assistència als pacients i en la coordinació de l’activitat del SEM.

El nou servei s’ha iniciat amb la posada en funcionament del lot B, corresponent a Lleida, el 3 de novembre de 2015 i, gradualment, s’han desplegat a la resta de territoris tan aviat com les empreses adjudicatàries han reunit les característiques necessàries i han estat validades per part del SEM.

Portal de transparència

S’ha creat el Portal de Transparència, a la pàgina web del SEM, on es poden trobar i consultar documents clau sobre el funcionament del SEM, amb l’objectiu d’alinear-nos amb les millors pràctiques segons el nostre codi ètic i d’acord amb la Llei de Transparència aprovada pel Parlament de Catalunya el 18 de desembre de 2014.

Els documents s’estructuren en els següents apartats:

  • Informació corporativa
  • Econòmic financer
  • Recursos humans
  • Contractació i convenis
  • Activitat
  • Projectes més rellevants
  • Dret d’accés a la informació

Nou compte de Twitter @semgencat

El SEM ha fet una aposta enguany per les xarxes socials amb la creació del compte de Twitter @semgencat.

Aquest desplegament a les xarxes socials té com a objectiu millorar la visibilitat del SEM, informant d’activitats pròpies i notícies d’interès que genera l’organització cada dia, un fet que ha de redundar en un millor coneixement i reconeixement del SEM entre la ciutadania. El compte de Twitter ofereix diàriament continguts a nivell corporatiu tant del SEM, com del 061 CatSalut Respon i d’Emergències Mèdiques.

Dins els blocs de continguts corporatius s’hi tracten temes com el desplegament de transport sanitari, simulacres i jornades d’actualització de formació. A @semgencat també s'hi comparteixen les activitats socials del SEM, agraïments de ciutadans que es reben diàriament, i s’aprofita per recordar com era el SEM fa uns anys. A més, s’hi aporten dades de campanyes específiques del Departament de Salut, dades assistencials i consells sanitaris. Finalment, s’hi introdueixen continguts de l’activitat diària de les Emergències Mèdiques. @semgencat pretén ser el canal de referència en emergències mèdiques, oferint continguts de valor per a professionals i ciutadans.

La guia d’estil del compte de Twitter del SEM està alineada amb la de la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, les piulades es redacten majoritàriament en català, tot i que també es publiquen continguts en castellà o en anglès, segons la seva tipologia. Les repiulades o les respostes es realitzen en la llengua original de la piulada rebuda.

061 CATSALUT RESPON

Estació Clínica d'Emergències

Recursos humans

Amb la finalitat d’impulsar polítiques de sostenibilitat a l’organització, l’àrea de Recursos Humans ha creat el Portal de Borsa de Treball i el de Fitxatge i Control de Presència.

Portal de borsa de treball

Té com a objectiu facilitar l’accés de qualsevol persona interessada a pertànyer a la Borsa de Treball del SEM. El portal permet consultar ofertes de treball vigents, registrar-se en el servei, pujar un currículum i fer diverses consultes sobre el particular.

(imatge)

Portal de fitxatge i control de presència

Al llarg de l’any s’engega un nou servei de portal per a gestionar la presència dels empleats als centres de treball de l’empresa, contemplant tant el cas dels empleats que treballen a la seu corporativa (que utilitzen el mateix sistema d’accés habitual) com el d’aquells companys que treballen a altres indrets del territori, que en aquest cas utilitzen una eina de portal per a fitxar. Complementàriament, el Portal de Control de Presència permet consultar a l’usuari informes sobre la seva pròpia presència a les instal·lacions d’empresa.

Recerca

Continguts