Carta del vicepresident del SEM

Com a Vicepresident del SEM, em plau anunciar que aquest any 2015 s’han dut a terme nous projectes orientats a millorar tant el servei com la difusió que una empresa com aquesta ofereix a la ciutadania.

Un dels projectes que ha permès consolidar un sistema de gestió de la qualitat, a la vegada que una millora de l’eficiència dels recursos assistencials i la facilitació de la transmissió d’informació, és la creació de la primera versió de l’Estació Clínica d’Emergències del SEM.

Aquesta és una aplicació per a tauletes que permet la introducció de la informació sobre l’assistència sanitària, en substitució progressiva de l’informe assistencial en paper que s’està utilitzant actualment. Tot i que a dia d’avui es troba en fase de prova pilot, sé que és un dels grans projectes de futur que ens permetran seguir com a referent que som en la gestió de les emergències mèdiques.

Un altre projecte important promogut per la Junta Clínica del SEM, per tal de seguir vetllant per liderar l’àmbit científic i docent de les emergències extrahospitalàries ha estat la realització de les guies d’infermeria i l’inici de les guies clíniques assistencials. Aquestes guies permetran tenir una visió transversal del procés assistencial des de l’entrada d’una demanda a la Central de Coordinació Sanitària fins a la finalització de l’assistència.

D’altra banda, l’entrada del SEM a les xarxes socials a través de la xarxa social Twitter ens ha de donar més visibilitat i interacció tant entre els professionals del sector com amb la ciutadania de forma directa. Estic segur que amb aquest nou canal comunicatiu obrim una nova porta a la difusió de la gran tasca que dia a dia realitzen els equips d’Emergències Mèdiques i del 061 CatSalut Respon.

Finalment, la col·laboració duta a terme amb el Banc de Sang i Teixits i la OCATT, aconseguint un increment de l’obtenció de teixits humans destinats al seu processament per a ús clínic i d’investigació a la sanitat pública, posen un altre cop de manifest quins són els valors fonamentals del SEM.

Aquestes són, a grans trets, algunes de les accions més rellevants que s’han realitzat al llarg d’aquest any i que han permès, un cop més, la millora de la nostra tasca diària, més enllà de l’atenció sanitària que brindem als ciutadans.

Dr. Jaume Estany
Vicepresident del SEM

Continguts