Presentació del President del SEM

Com a president del Sistema d'Emergències Mèdiques, em complau fer-vos partícips de la lloable tasca que han dut a terme els professionals d'aquesta empresa durant el 2015.

Al SEM vetllem tant per l'assistència directa als ciutadans en situacions d'emergència a través del telèfon 112, com per l'atenció sanitària telefònica a través del 061 CatSalut Respon, el telèfon de salut de Catalunya.

En totes aquestes línies de servei, els professionals acompanyen al ciutadà en la resolució dels seus problemes de salut les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, treballant en xarxa amb la resta del sistema de salut per mantenir el contínuum assistencial i garantir la millor qualitat possible en l'atenció prestada.

Transcorreguts deu anys de l'últim concurs públic, i per tal de millorar l'eficiència dels recursos dins la cadena assistencial, s'ha dut a terme una nova contractació de Transport Sanitari a Catalunya, on el SEM passa a gestionar tot el transport sanitari públic de Catalunya, fins ara coordinat entre el CatSalut (per al transport no urgent) i el SEM (per al transport urgent). Aquest neix amb la voluntat de millorar la coordinació de les dues modalitats de transport, l'ús dels recursos i la gestió dels mateixos.

El concurs de Transport Sanitari Integrat replanteja els recursos disponibles en funció de les necessitats i els fluxos sanitaris de cada territori, alhora que fa un gran salt endavant en quant a l'equipament electromèdic embarcat a les unitats. Ara puc afirmar que comptem amb tecnologia puntera que s'adapta a les necessitats del pacient al mateix temps que facilita la feina dels professionals. Així doncs, s'ha actualitzat tota l'electromedicina, incloent un nou equipament monitor, cardiocompressor i respirador d'última generació. Tanmateix, s'ha millorat la comunicació entre les unitats i la Central de Coordinació Sanitària a través d'un PC Embarcat.

Aquest contracte de prestació del servei de transport sanitari de Catalunya, té un valor total de 214 milions d'euros, garanteix un increment del nombre d'hores en un 5,29% i augmenta els llocs de treball i el nombre de vehicles que prestaran servei.

La memòria que presento a continuació és un resum dels fets més rellevants de l'activitat del SEM al llarg del 2015, en totes les seves vessants.

Sr. David Elvira
President del SEM

Continguts